MMORPG24.pl
Zaloguj się

Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności wyjaśnimy, jakie informacje gromadzimy o użytkownikach serwisu, w jaki sposób je gromadzimy i do czego są używane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione. Omawiamy także prawa każdego użytkownikach dotyczące takich informacji. Ten dokument jest wypełnieniem obowiązku, jaki nakłada na nas Artykuł 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za dane użytkowników oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest MMORPG24.PL

Zapytania na temat Polityki Prywatności i przetwarzaniu danych osobowych można kierować przez formularz kontaktowy do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych, poprzez e-mail: games@mmorpg24.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje, które możemy powiązać z konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Są to dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio w procesie rejestracji konta, jak i te, które zostały przez nas zebrane w czasie aktywności w Serwisie MMORPG24.PL.

Szczegółową listę danych, które przetwarzamy oraz informacje w jakim celu przetwarzamy te dane, znajdziesz tutaj:

Login - unikalny login używany do logowania oraz podpisywanie treści zamieszczonych przez dane konto na portalu (komentarze, posty na forum, inne dodawane treści)
Email - potrzebujemy od Ciebie konta e-mail by pomóc Ci odzyskać hasło w przypadku gdy go zapomnisz lub do wysyłania powiadomień o otrzymaniu nowej prywatnej wiadomości. Na Twój e-mail nigdy nie wysyłamy żadnych treści marketingowych. Jeżeli nie chcesz powierzyć nam e-maila skorzystaj się z logowania via Facebook / Steam.
Hasło - w formie funkcji hashującej przechowujemy Twoje hasło (nie widzimy jakie ono jest naprawdę i nie mamy możliwości odszyfrowania go). Zalecamy używania innego hasła niż w innych serwisach, w szczególności bardzo dla Ciebie ważnych (social media, bank)
Wiek - opcjonalnie możesz podać nam wiek. Używamy go wyłącznie do wyświetlania go w Twoim profilu innym członkom społeczności
Miasto - opcjonalnie możesz podać nam miasto. Używamy go wyłącznie do wyświetlania go w Twoim profilu innym członkom społeczności
Avatar - opcjonalnie możesz dodać swój avatar, który przechowujemy wyłącznie po to by go pokazać innym użytkownikom przy Twoich komentarzach
Płeć - opcjonalnie możesz podać płeć, którą przechowujemy wyłącznie po to by ją pokazać innym użytkownikom przy Twoich komentarzach
Adres IP - przechowujemy go dla celów bezpieczeństwa i by zapobiec nadużyciom w serwisie
Identyfikator Facebook lub Steam - przy kontach, które logują się via Facebook lub Steam musimy przechować identyfikator takiego konta (nie mamy dostępu do innych Twoich informacji z tych serwisów jak e-mail czy hasło)
Powyższe dane przechowujemy tylko w sytuacji gdy użytkownik dobrowolnie zgodzi się założyć konto w serwisie aby móc komentować i dodawać nowe treści. Dane przechowujemy do momentu usunięcia konta lub 5 lat od ostatniego logowania.

Osobną kategorią danych są pliki cookies, które są opisane niżej.

W przypadku założenia konta w Serwisie MMORPG24.PL, a więc zawarcia umowy świadczenia Usługi, pobieramy tylko te dane, bez których nie może ona zostać wykonana. Są to login, hasło, e-mail.

Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej wykonać. Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili możesz z nich zrezygnować.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownikom przysługuje szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy lub też z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe znajdziesz w nagłówku tego dokumentu. Pamiętaj o tym, że kontaktując się z nami musisz podać dane, które pozwolą nam odnaleźć Cię w bazie danych, a jednocześnie potwierdzić, że jesteś osobą za którą się podajesz.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługuje Ci:

prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu własnych towarów i usług;
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych lub usunąć dane podane przez Ciebie dobrowolnie jest to możliwe w formularzu edycji profilu.

Polityka Cookies

Firma MMORPG24.pl, będąca administratorem tego serwisu internetowego, korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 22 marca 2013 r. Prawo telekomunikacyjne, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy dokument jest częścią Polityka Prywatności Serwisu MMORPG24.pl, gdzie wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy o Tobie, w jaki sposób je zbieramy i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy. Wyjaśnimy również Twoje prawa dotyczące takich informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i innych podobnych technologii (localStorage) w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Podstawowy podział cookies, jakie stosujemy w Serwisie MMORPG24.pl, to:

Cookies bazowe, czyli takie, bez których logowanie i utrzymywanie sesji zarejestrowanego użytkownika nie może funkcjonować poprawnie. Możesz je zawsze wyłączyć korzystając z ustawień przeglądarki, jednakże funkcje logowania nie będą działać.
Cookies reklamowe, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu reklamowe. Pozwalają mierzyć efekty naszych kampanii, powodują wyświetlanie trafniejszych reklam, które Cię interesują, oraz ograniczają liczbę wyświetleń tej samej jednostki reklamowe. Możesz je również wyłączyć, jednak ich wyłączenie nie spowoduje wyłączenia reklam, mogą one natomiast być zwyczajnie niedopasowane do Twoich zainteresowań i wyświetlać się o wiele częściej. Są to wyłącznie cookies firm trzecich, należące do Naszych partnerów reklamowych.
Użytkownicy w każdej chwili mogą zakończyć korzystanie z plików cookies oraz wykasować je na swoich urządzeniach. Aby to zrobić należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje pomogą lepiej zrozumieć działania plików cookie oraz utwierdzą w braku złych zamiarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Dodatek do Regulaminu; Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA. Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami
usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.
W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres games@mmorpg24.pl. Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.
W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem. Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того
Zaloguj się
Udostępnij